UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
STATISTIČNO MODELIRANJE V LOGISTIKI
1.E-VAJE
MIŠA GABOR in NINO KANCLER LENDAVA, 26.12.2015
Primer 1
 Statisična populacija: so vozila
Statistična enota: vozilo
Statistična spremenljivka: število vozil v minuti
 Frekvenčna porazdelitev:
RAZREDI ŠIRINA
RAZREDA
FREKVENCA
(fk)
KUMULATIVNA
FREKVENCA
(Fk)
RELATIVNA
FREKVENCA
(pk)
KUMULATIVNA
RELATIVNA
FREKVENCA
(tk)
1 0 1 1 0,67 % 0,67 %
2 1 0 1 0 0,67 %
3 2 0 1 0 0,67 %
4 3 1 2 0,67 % 1,34 %
5 4 1 3 0,67 % 2,01 %
6 5 2 5 1,33 % 3,34 %
7 6 11 16 7,33 % 10,67 %
8 7 19 35 12,67% 23,34 %
9 8 23 58 15,33 % 38,67 %
10 9 20 78 13,33 % 52 %
11 10 16 94 10,67 % 62,67 %
12 11 16 110 10,67 % 73,34 %
13 12 6 116 4 % 77,34 %
14 13 14 130 9,33 % 86,67 %
15 14 6 136 4 % 90,67 %
16 15 5 141 3, 33 % 94 %
17 16 4 145 2,67 % 96,67 %
18 17 2 147 1,33 % 98 %
19 18 2 149 1,33 % 99,33 %
20 19 1 150 0,67 % 100 %
SKUPAJ 150 100 %
 Palični diagram:
 Frekvenčni poligon
Primer 2:
 Statistična populacija: vsi šolarji
Statistična enota: šolar
Statistična spremenljivka: telesna višina
Vrsta statistične spremenljivke: številska
 Frekvenčna porazdelitev:
Število razredov : r = 1 + 3,3 * log250
r = 8,9 = 9
Širina razreda: ik = (195,9 – 138,5)/9 =6,3=7
RAZREDI ŠIRINA
RAZREDA
MEJE
RAZREDOV
SREDINA
RAZREDA
fk Fk Pk Hf RAZREDNI
TOTAL
1 138 - 144 137,5≤k=1<144,5 141 7 7 2,8 % 2,8% 999,6
2 145 - 151 144,5≤k=2<151,5 148 15 22 6 % 8,8% 2240,3
3 152 - 158 151,5≤k=3<158,5 155 39 61 15,6
%
24,4% 6054,7
4 159 - 165 158,5≤k=4<165,5 162 67 128 26,8% 51,2% 10831.9
5 166- 172 165,5≤k=5<172,5 169 60 188 24% 75,2% 10136.4
6 173 - 179 172,5≤k=6<179,5 176 42 230 16,8% 92% 7377.4
7 180 - 186 179,5≤k=7<186,5 183 15 245 6% 98% 2717.6
8 187 - 193 186,5≤k=8<193,5 190 3 248 1,2% 99,2% 565.5
9 194 - 200 193,5≤k=9<200,5 197 2 250 0,8% 100% 389.9
SKUPAJ 250 41313.3
 Frekvenčni histogram in frekvenčni poligon:
 Poligon kumulativnih frekvenc in kumulativnih relativnih frekvenc: