UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA LOGISTIKO3 . E - vaje
Uporaba statisticnih metod v logistiki


Avtor: Bogdan Sres
Program: Visokosolski
Letnik: 2.
Mentor : izr. prof. dr. Tomaz Kramberger , asist. Gregor StrubeljPragersko , Januar 2016

Vsebina
TOC o "1-3" h z u 1.Primer: PAGEREF _Toc440717622 h 3
2.Primer PAGEREF _Toc440717623 h 5
3.Primer PAGEREF _Toc440717624 h 7
4.Primer PAGEREF _Toc440717625 h 8
5.Primer PAGEREF _Toc440717626 h 9Primer:


Slika SEQ Slika * ARABIC 1 : Opis primera 1
c)
Korelacija je mocna in pozitivna, saj premica narasca in pretiroma ne izstopa od tock na razsevnem diagramu. Tudi korelacijski koeficiet je visji od 0, kar pomeni da je korelacija pozitivna.


Primer

Slika SEQ Slika * ARABIC 2 : Opis primera 2

Slika SEQ Slika * ARABIC 3 : Resitve primera 2Primer

Slika SEQ Slika * ARABIC 4 : Opis primera 3

a)
Z= x - u / o
Z= 36 - 45 / 8
Z = - 1,125 +1 = - 0,125 + 1 = 0,875
V podjetju bodo morali zamenjati 87,5 % akumulatorjev.
b)
x=0,10 * 45 / 8
x= 0,5625
Garancijski rok izdelka lahko traja 0,5625 meseca, ce zelijo zamenjati manj kot 10% akumulatorjev.
Primer

Primer